UWAGA!
W celu uzyskania dostępu do sieci na nowych zasadach należy zalogować się przy pomocy danych dostępowych do systemu Wirtualnej Uczelni, a następnie zaakceptować, wygenerować i wydrukować w dwóch kopiach regulamin wraz z załącznikiem, który stanowi wniosek o przyznanie dostępu do sieci.
Wnioski należy składać w Centralnym Punkcie Informacji przy ul. Malczewskiego 29 w pokoju nr 4,
tel. 48 361 8000, e-mail: rekrutacja@uthrad.pl